OXY-FLOW

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický průmysl Rafinerie a ropná pole Farmaceutický průmysl Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada

Aerátory OXY-FLOW
Výrobce
CAPRARI
Typ média
odpadní voda

Použitelné pro oxidaci, homogenizaci, stabilizaci a míchání biologických kalů v technologických procesech ČOV.Fotogalerie