OXY-FLOW, OSSI-MIX, OSSI-JET, ARIAL-JET

Typové řady aerátorů:

- OXY-FLOW

- OSSI-JET

- OSSI-MIX

- ARIAL-JET

Aerátory jsou použitelné pro oxidaci, homogenizaci, stabilizaci a míchání biologických kalů v technologických procesech ČOV.

Výběr podle využití