Pour féliciter 2023

01/01/2023

Vážení obchodní partneři, zákazníci, přátelé,

využívám této příležitosti a rád bych Vám poděkoval za spolupráci a přízeň v roce 2022, který byl opět velmi specifický. Sotva jsme se naučili žít v pandemickém prostředí, přišel další šok – válka v Evropě. Tuto situaci, podobně jako COVID, si nikdo z nás před pár lety neuměl vůbec představit. Nyní je to realita, se kterou se musíme vypořádat.

Vznikající energetická krize nám všem komplikuje dlouhodobé plánování a výrazně ovlivňuje strategii firem. S ohledem na cenové nárůsty ve všech oblastech našeho života a riziko delších dodacích lhůt udržujeme skladové zásoby na optimální úrovni, čímž vytváříme další prostor pro zlepšení služeb zákazníkům, zejména zrychlení dodávek čerpací techniky. V neposlední řadě je také nutno zmínit fakt, že v současné turbulentní době, je daleko výhodnější investovat finanční prostředky do skladových zásob a investic, než je mít uloženy v bance. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro výstavbu nového třípodlažního administrativního bloku v průmyslovém areálu Olomouc-Holice. Nové kancelářské prostory budou připojeny k moderní skladovací hale, která zlepší logistiku. V rámci naší skupiny SIWATEC GROUP je v tomto areálu  zkušebna čerpadel, servisní středisko a další provozy umožňující realizaci kvalitního  servisu, kompletace čerpadel do technologických celků a instalace čerpadel u zákazníků. Hlavním cílem koncentrace všech našich aktivit do jednoho průmyslového areálu je zlepšení služeb zákazníkům a vytvoření prostoru pro další rozvoj firmy SIWATEC a celé skupiny SIWATEC GROUP.

V letošním roce Vás rádi přivítáme v našem novém sídle – o termínu přesunu naší firmy do nových prostor Vás budeme včas informovat. Tento projekt považujeme za další krok ke zlepšení firemních procesů s cílem plnit rychle a kvalitně všechny Vaše požadavky. Našim zákazníkům garantujeme stabilitu firmy, která aktivně působí na trhu čerpací techniky více než 30 let. Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou,

Do roku 2023 Vám přeji pevné zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě.

Těším se na další vzájemnou spolupráci.

Za tým pracovníků akciové společnosti SIWATEC

                                                                                              Ing. Milan Ošťádal

                                                                                              ředitel společnosti

Novinky - výpis všech