Standardní konstrukce jednovřetenových čerpadel NETZSCH

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Rafinerie a ropná pole Těžba uhlí a nerostných surovin Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada
Jednovřetenová čerpadla NEMO-NETZSCH pro čerpání řídkých až hustých médií s pevnými částicemi nebo bez nich
Výrobce
Netzsch
Qmax
400 m3/h
Hmax
48 bar
Typ média
vizkozní média, kaly

Jednovřetenová čerpadla NETZSCH jsou používána ve všech průmyslových odvětvích ke kontinuálnímu, tlakově stabilnímu, šetrnému, mírně pulzačnímu čerpání a otáčkám úměrnému dávkování téměř všech médií. K optimálnímu přizpůsobení každému požadavku na čerpání jsou k dispozici 4 různé geometrie statoru a rotoru. 

NEMO BY – kompaktní monobloková konstrukce
NEMO SY – robustní konstrukce s ložiskovým kozlíkem a volným koncem hřídele
NEMO M.Champ – kompaktní konstrukce s pružnou tyčí a integrovaným náhradním statorem
NEMO C.Pro – kompaktní dávkovací jednovřetenové čerpadlo

Použití: široké využití v oblasti ekologie a industriálních procesů.Dokumenty ke stažení