Standardní konstrukce jednovřetenových čerpadel NEMO

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický průmysl Rafinerie a ropná pole Farmaceutický průmysl Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada

Jednovřetenová čerpadla NEMO pro čerpání řídkých až hustých médií s pevnými částicemi nebo bez nich.
Výrobce
Netzsch

Jednovřetenová čerpadla NEMO jsou používána ve všech průmyslových odvětvích ke kontinuálnímu, tlakově stabilnímu, šetrnému, mírně pulzačnímu čerpání a otáčkám úměrnému dávkování téměř všech médií. K optimálnímu přizpůsobení každému požadavku na čerpání jsou k dispozici 4 různé geometrie statoru a rotoru. 

NEMO BY – kompaktní monobloková konstrukce
NEMO SY – robustní konstrukce s ložiskovým kozlíkem a volným koncem hřídele
NEMO M.Champ – kompaktní konstrukce s pružnou tyčí a integrovaným náhradním statorem
NEMO C.Pro – kompaktní dávkovací jednovřetenové čerpadlo

Použití: široké využití v oblasti ekologie a industriálních procesů.Fotogalerie