SAR

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický průmysl Rafinerie a ropná pole Farmaceutický průmysl Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada

Akumulační a čerpací jednotky s kalovými nebo drenážními čerpadly pro odpadní a dešťovou vodu.

Akumulační a čerpací jednotky s drenážními, kalovými nebo článkovými čerpadly pro odpadní a dešťovou vodu. Velikost akumulační nádrže a typy čerpadel jsou navrhovány dle konkrétní aplikace a požadavků zákazníka.

Akumulační nádrže větších objemů s možností instalace až dvou ponorných kalových čerpadel se spouštěcím zařízením najdou své uplatnění i ve větších průmyslových provozech a nebo v komunální občanské vybavenosti.Fotogalerie