Macerátory typová řada BM

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Rafinerie a ropná pole Těžba uhlí a nerostných surovin Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada
Macerátory - řezací systém chrání čerpadlo před poškozením a ucpáním.
Qmax
360 m3/hod
Hmax
4 bar

Macerátory (rozmělňovače) chrání čerpadlo před ucpáním a poškozením. Speciální řezací mechanismus upraví pevné a vláknité částice tak, aby byly čerpatelné vhodným objemovým čerpadlem.Fotogalerie