Hygienická a aseptická konstrukce jednovřetenových čerpadel NEMO

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický průmysl Rafinerie a ropná pole Farmaceutický průmysl Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada

Jednovřetenová čerpadla NEMO pro hygienické účely pro čerpání řídkých až hustých médií s pevnými částicemi nebo bez nich.
Výrobce
Netzsch

Jednovřetenová čerpadla NEMO jsou používána v mnoha průmyslových odvětvích ke kontinuálnímu, tlakově stabilnímu, šetrnému, mírně pulzačnímu čerpání a otáčkám úměrnému dávkování téměř všech médií. Čerpadla NEMO jsou vhodná pro hygienické účely a optimální čištění v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém a chemicko/biologickém průmyslu pro řídká až velmi viskózní media s pevnými částicemi nebo bez nich.

NEMO BH – hygienická konstrukce s otevřenými klouby
NEMO SH - hygienická konstrukce s pružnou tyčí
NEMO MINI BH – miniaturní konstrukce hygienického čerpadla
NEMO SA – speciální aseptické jednovřetenové čerpadlo

Použití: široké využití v potravinářství, chemickém průmyslu a farmaceutickém průmyslu.Fotogalerie