Filozofie firmy

Firemní filozofie akciové společnosti Siwatec je definována v následujících oblastech:

VE VZTAHU K VLASTNÍKŮM SPOLEČNOSTI:

 • TRADICE  návaznost na historické základy firmy, dosažené úspěchy a dlouholetou tradici v oboru
 • STABILITA  udržování stability společnosti, představující pro zákazníky a zaměstnance pevné a garantované zázemí
 • ROZVOJ  postupný rozvoj a ochrana investice akcionářů, která přináší přiměřený zisk

VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM:

 • KVALITA  dodávky výrobků v nejvhodnější kombinaci ceny a kvality s důrazem na vyšší přidanou hodnotu
 • SERIÓZNOST  každý závazek vůči obchodním partnerům je brán vážně a spolehlivě vyřízen
 • KOREKTNOST  korektní a systematický přístup k zákazníkovi, snaha splnit všechna očekávání zákazníků
 • PROFESIONALITA  všechny služby, související s realizací produktu, zajišťovány na profesionální úrovni

VE VZTAHU K PRACOVNÍKŮM SPOLEČNOSTI:

 • VÝKONNOST  zajištění dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance, podporujících jejich výkonnost a efektivitu práce
 • MOTIVACE  zajištění přiměřené odměny pracovníkům dle dosažených pracovních výsledků
 • TVOŘIVOST  podpora tvořivého přístupu k pracovním úkolům, který vede k novým a dokonalejším řešením
 • TÝMOVOST  podpora týmových aktivit v pracovním kolektivu (kooperativnost, zastupitelnost, vstřícnost, atd.

VE VZTAHU KE STÁTU A SPOLEČNOSTI:

 • DODRŽOVÁNÍ LEGISLATIVY  respektování platných zákonů a legislativní předpisů
 • OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV  personální politika v souladu s mezinárodními principy ochrany lidských práv a svobod
 • SPONZORING  podpora vybraných aktivit, zejména v olomouckém regionu
 • EKOLOGIE  prodej ekologických výrobků, chránících životní prostředí