AR

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický průmysl Rafinerie a ropná pole Farmaceutický průmysl Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada

Pomaloběžná míchadla s pohonem přes převodovku.
Typ média
vizkozní média, kaly

Pomaloběžná míchadla s převodovou skříní se používají k dosažení cirkulace kapalin ve velkých nádržích a kanálech, Zajišťují homogenizaci jehich složení a zabraňují sedimentaci. Současně s mícháním a cirkulací kapaliny zrychluje činnost agitátorů fyzikálně-chemické procesy probíhající v nádrži, jako je například disperze plynu a rozpouštění pevných částic. tato míchadla jsou k dispozici ve verzích s laminovanými nebo ocelovými vrtulemi. V závislosti na převodovém poměru lze docílit širokého rozsahu výstupních otáček vrtule, což umožňuje přesný výběr zařízení v závislosti na požadavcích na proces a geometrii nádrže. V souvislosti s výše uvedeným se tato zařízení nacházejí v čistírnách odpadních vod v fermentačních nádržích různých tvarů a velikostí v biologických reaktorech, například v nitrifikačních komorách a denitrifikaci aktivovaného kalu.Fotogalerie