ANZE, DWHH, SDSS

Zemědělství Potravinářský průmysl Chemický a farmaceutický průmysl Rafinerie a ropná pole Těžba uhlí a nerostných surovin Energetika, jaderná energetika Pitná voda Vodní hospodářství, odpadní vody Dům a zahrada
Ponorná kalová čerpadla s agitátorem (tzv. bagrovací čerpadla) GOODWIN pro náročné aplikace
Výrobce
Goodwin
Qmax
800 m3/h
Hmax
190 m
Pmax
112 kW
Typ média
kaly

Ponorná kalová čerpadla pro nejtěžší aplikace v průmyslovém odvětví - tzv. bagrovací čerpadla.
Uplatnění nacházejí:
1) při těžbě a úpravě uhlí (čerpání uhelného kalu, čištění lagun s uhelným prachem)
2) v energetice (čerpání popele, čištění kalových jímek)
3) v ocelárnách (čerpání kalů s obsahem okují, silně znečištěných oplachových vod. kalových jímek)

Čerpadla jsou vybavena agaitátorem, který dostává do vznosu suspendované látky. Tím je možné čerpat kapaliny obsahující abrazivní tuhé látky do 65% hmotnostních, max. měrné hmotnosti 2,8 kg/l, max. velikosti 32 mm a teploty kapaliny do 90 °C.Fotogalerie